Czy potoki górskie są zimne?

Raczej tak, choć zależy o jakie porze roku do niego wchodzimy (średnia temp. to ok 6stopni). Dzisiaj opiszę strumień w Dolinie Kościeliskiej.  Kościeliski Potok bo tak się nazywa to potok płynący w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich (część Polska Tatr).Jego długość w obrębie Tatr to ok 9km. Podczas przepływu przez Dolinę Kościeliską zasilany jest dodatkowo potokiem miętusim, który  wypływa z Doliny Miętusiej jak i zasilany jest kilkoma mniejszymi potokami oraz strumieniami wypływającymi spod skał. Do największych należą – Lodowe Źródło, odwadniające wielkie jaskinie w dolinie. W stosunku do innych potoków tatrzańskich wody potoku  mają mały spadek – średnio tylko 43 m/km jego biegu.  Kościeliski Potok przepływa niemal przez wszystkie rodzaje skał tworzących Tatry, a w jego korycie znajdują się różnej wielkości głazy, wodospady – o różnej wielkości. W niektórych miejscach strumień powycinał w skałach dość głębokie koryto, ograniczone z obu stron o dużym nachyleniu ścian. Co daj piękne widoki o charakterze turystycznym. Strumień w dolinie zachowuje się na trasie swojego przepływu dość różnorodnie: suma płynącej wody w miarę oddalania się od źródła wcale nie wzrasta proporcjonalnie do ilości zasilających go wód powierzchniowych i podwodnych. Przyczyny należy upatrywać we  wpływaniu wody do podziemnych szczelin napotkanych na swojej drodze. Dodatkową atrakcją jest możliwość spotkania w potoku bardzo rzadkiego ptaka pluszcza oraz  występującej niewielkiej ryby – głowacza pręgopłetwego. Wędrując dalej śladami potoku lub strumienia za Kirami potok nazywa się…

Wędrówka do Czarnego Stawy Gąsienicowego przez Dolinę Jaworzynki
Dolina Jaworzynki / 10 grudnia, 2013

Bardzo ładny szlak, w pierwszej fazie bardzo spokojnie po kilkunastu minutach marszu ostro w górę. Ale po kolei; Dolina Jaworzynka jest często zwana Jaworzynką a do tego to bardzo lubiana i odwiedzana dolina w Tatrach, stanowiąca wschodnie odgałęzienie Doliny Bystrej. Rozgałęzia się od Doliny Bystrej w Kuźnicach (stacja kolejki linowej) na wysokości 1016m. Otoczenie Jaworzynki stanowi: od wschodu masyw Boczania i Skupniowego Upłaza, od południa Wielka Kopa Królowa, Mała Kopa Królowa i Kopa Magury, od kierunku zachodniego Kopa Magury. Jaworzynka została wyżłobiona całkowicie w skałach wapiennych, do tego  jest dolinką wąską i długą, wyglądem przypomina wąwóz, a jej zbocza są strome. Dolna część doliny, którą początkowo idziemy na wyprawę przez polanę Jaworzynka na której do dzisiaj są szałasy – (prawie cała płaska). Na dnie doliny jest koryto, którym płynie potok Jaworzynka, jednak woda spływa nim tylko po większych opadach, dolina ma bowiem podziemne odwodnienia. Sprawia to, że w dolinie jest cicho. Turyści dawno już doceniali walory tej doliny.   Choć woda spływa w potoku tylko po większych opadach, gdyż dolina posiada podziemne odwodnienia. To zaletą jest, że w dolinie jest cicho. Kiedy Turyści doceniali walory tej doliny, często wybierają tę trasę dojść do Schroniska Murowaniec, niż przez Boczań. Przez dolinę wiedzie bardzo popularny szlak turystyczny na Halę Gąsienicową a jego kolor to żółty: przebiega dnem Jaworzynki z Kuźnic na Przełęcz między Kopami. Czas potrzebny…